ابزار رايگان وبلاگ

وبلاگ گلستان معنوي قرآن - مسابقه وبلاگ گلستان معنوي قرآن

آخرين مطالب افزوده شده به وبلاگ


 • درباره سوره هاي قرآن
 • آداب تلاوت قرآن كريم
 • چهل حديث قرآني از ائمه
 • چگونگي نزول تدريجي قرآن كريم
 • «سلام» با تفكر در آيات قرآن
 • مسابقه وبلاگ گلستان معنوي قرآن


  مسابقات وبلاگ داراي سؤالاتي مختلف است كه با تفكر در قرآن مي توان به پاسخ هاي آنها پي برد پس با توجه اطلاعات عمومي خود و مراجعه به آيات خواسته شده در گزينه هاي پاسخ صحيح را پيدا كرده و در پاسخنامه بنويسيد.
  1-رسالت پيامبر اسلام(ص) ، رسالتي جهاني بود.كدام گزينه اين مفهوم را مي رساند؟

  الف)بقرة،119             ب)اعراف،158                  ج)نساء،59                 د)نور،52

  2-از آيه ي 2 سوره ي بقرة چه نكته اي استفاده مي شود؟

  الف)قرآن ،تنها هدايتگر پرهيزكاران است.                                                                               ب)فاسقان و ظالمان و كافران و مسرفان از قرآن بهره اي ندارند.
  ج)با آنكه در قرآن به مسائل گوناگون اشاره شده است ، ولي هدف اصلي آن ، هدايت است
  د)هر سه مورد

  3-مسخره كردن ديگران ، كار جاهلان است.كدام گزينه ، بيانگر اين مطلب است؟

  الف)توبة،79               ب)هود،38                     ج)بقرة67                           د)حجرات،11

  4-هر كسي در گزو اعمال و رفتار نيك و بد خويش است.گزينه مناسب براي اسن مفهوم كدام مي تواند باشد؟

  الف)بقرة،134            ب)طور،21                       ج)رعد                               د)مورد الف و ب

  5-دو مظهر عفت و پاكدامني كه در قرآن از آنان تعريف و تمجيد شده است ، كدامند؟

  الف)آسيه - مريم        ب)يوسف - سليمان         ج)يوسف - مريم                  د)يحي - مريم

  6-در انتخاب همسر ، ايمان اصالت دارد . زيبايي ظاهر شما را فريب ندهد.اين نكته در كدام گزينه آمده است؟

  الف)نور،3                  ب)نساء،22                     ج)احزاب،49                       د)بقرة،221

  7-دستور مهم خمس در كدام سوره و آيه ي قرآن مطرح شده است؟
  الف)انفال،1                ب)انفال2                         ج)توبة،60                        د)مورد الف و ب  

  8-با توجه به آيه ي 31 سوره ي آل عمران ، نشانه دوستي خداوند چيست؟

  الف)اقامه ي نماز         ب)پرداخت زكات            ج)اطاعت از خدا                    د)هر سه مورد

  9-در آيه ي 104 سوره ي آل عمران ، كداميك از فروع دين مطرح شده است؟

  الف)نماز و روزه                                                ب)امر به معروف و نهي از منكر            ج)خمس و زكات                                                د)همه موارد

  10-همه ي پيامبران داراي هدف واحد هستند.گينه مناسب با اين مطلب كدام است؟

  الف)بقرة،253             ب)اسراء،55                   ج)يونس،60                     د)مورد الف و ب

  11-نام سوره اي كه در شأن حضرت علي (ع) و فاطمه زهرا(ع) فرزندانش نازل شده است ، چيست؟

  الف)سوره ي كوثر       ب)سوره ي انسان           ج)سوره ي عاديات           د)موارد ال و ج

  12-با توجه به آيه 124 سوره ي بقرة ، امام معصوم چگونه انتخاب مي گردد؟

  الف)انتخاب مردم       ب)از طرف خداوند             ج)انتخاب پيامبر               د)بارأي خبرگان امت

  13-امام بايد معصوم از گناه باشد.دليل اين سخن ، در كدام آيه قرآن است؟

  الف)سوره لقمان،13                     ب)سوره بقرة،124            
  ج)سوره احزاب                             د)موارد ب و ج

  14-آيه ي 14 سوره ي طه خطاب به كداميك از پيامبران است؟

  الف)عيسي (ع)        ب)موسي(ع)                 ج)يحيي(ع)                    د)رسول اكرم (ص) 

  15-از نشانه هاي منافقان ، نماز با كسالت و انفاق و با كراهت است . مفهوم اين جمله در كدام سوره و آيه آمده است؟

  الف)نساء،142         ب)احزاب،12                   ج)منافقون،8                   د)توبة،54

  16-كلمه «محراب» چند بار در سوره آل عمران آمده است؟

  الف)يكبار               ب)دوبار                           ج)سه بار                       د)چهار بار

  17-با توجه به آيه ي 37 سوره ي نور ، نشانه هاي مردان خدا چيست؟

  الف)خدا را فراموش نمي كنند
  ب)نماز را بر پا مي دارند و زكات را مي پردازند
  ج)از روز قيامت مي ترسند
  د)هر سه مورد

  18-بزرگترين و كوچكترين سوره هاي قرآن چند آيه دارد؟

  الف)285آيه - 4 آيه                        ب)290 آيه - 5 آيه
  ج)286 آيه - 3 آيه                          د)هيچ كدام

  19-از اسامي ديگر قرآن كه در آيات اول سوره ي حجر ، به آن اشاره شده است؟

  الف)فرقان                ب)ذكر                        ج)كتاب                        د)مورد الف و ب

  20- سوره است مهم كه خداي برترين ، در آيه 87 سوره ي حجر ، آنرا همپايه و همرديف قرآن قرار داده است؟

  الف)سوره ي اخلاص                                ب)سوره ي حمد                                                 ج) سوره ي الرحمن                                  د) سوره ي يس

  21- پرسشهاي بيجا نكنيد.از كدام آيه ي قرآن اين نكته استفاده مي شود؟

  الف)كهف،76               ب)مائده،101                    ج)احزاب،53                   د)اعراف 187

  22-از آيه ي 135 سوره ي نساء  چه نكته اي فهميده مي شود؟

  الف)در اجراي عدالت ، نبايد تحت تأثير فقر يا ثروت افراد و بستگان بود ، همه در برابر قانون مساوي اند
  ب)ضوابط بر روابط مقدم است
  ج)منافقان از احراي عدالت امتناع مي ورزند
  د)مورد الف و ب

  23-در كدام آيه از سوره هاي قرآن به حركت كوهها اشاره شده است؟

  الف)احزاب 72             ب)نمل،88                     ج)نحل،68                      د)ص،18

  24-كدام گزينه به قانون جاذبه عمومي اشاره دارد؟

  الف)يونس،6              ب)فرقان،59                    ج)رعد،2                        د)عنكبوت،4

  25-كدام سوره با جمله «الحمد لله رب العالمين» به پايان مي رسد؟

  الف)سوره ي 27        ب)سوره ي 37                ج)سوره ي 39                 د)موارد ب و ج

  26-در كدام آيه آمده كه زنان مكه با شرايط ششگانه با پيامبر اسلام (ص) بيعت كردند؟

  الف)توبه،111            ب)احزاب،35                   ج)فتح،10                       د)ممتحنه،12
   
  27-معجزه بودن قرآن در كدام آيه آمده است؟

  الف)روم،58              ب)طه،114                     ج)اسراء،88                     د)مورد الف و ج      

  28- اسامي كتابهاي آسماني كه در سوره ي انبياء از آن ياد شده است در كدام گزينه به درستي آمده است؟

  الف)تورات - قرآن       ب)ذكر - انجيل                 ج)زبور - ذكر                    د)مورد ب و ج

  29- كداميك از گزينه هاي زير با آيه ي 23 سوره ي بقره تناسب دارد؟

  الف)بندگي خدا ، شرط دريافت وحي است
  ب)خدا پرستي در فطرت و وجدان همه مردم است
  ج)پيامبران الهي بايد معجزه داشته باشند و قرآن ، معجزه پيامبر اكرم(ص) است
  د)مورد الف و ج

  30-پيامبري كه خداي تعالي ، ساختن زره  را به او آموخت در كدام گزينه به درستي آورده شده است؟(به سوره ي انبياء مراجعه كنيد.)

  الف)داود(ع)                ب)سليمان(ع)                     ج)ايوب(ع)                 د)موسي(ع)

  شما دوستان عزيز علاقه مند به مسابقه مي توانيد جواب هاي صحيح را در پاسخنامه مشخص كرده و براي ما بفرستيد.
  لطفا پاسخ هاي صحيح را به آدرس ايميل rezagholamrezaei@samenblog.com بفرستيد(اگه ایمیل ندارید برید در آدرس دامین وبلاگ یعنی deas.ir و در اونجا در پنل آخر وبسایت از طریق تماس با ما برای ما بفرستید«ابتدا تصویر رو در یک سایت آپلود کنید»)
  لطفا پاسخ سؤالات را از پيش خودتان نزنيد و از درستي آنها مطمئن شويد و بعد علامت بزنيد و براي ما ارسال كنيد.
  از قسمت هايي كه شما در پاسخنامه علامت زده ايد يك عكس گرفته و انرا براي ما بفرستيد(هرگز از گوشي موبايل براي عكس گرفتن استفاده نكنيد)


  پاسخنامه

  رديفالفبجد
  1  2  3  4  5  6  7  8  9  10  11  12  13  14  15  16  17  18  19  20  21  22  23  24  25  26  27  28  29  30
  جهت دانلود برنامه عكس گرفتن از اين پاسخنامه اينجاكليك كنيد.

  منبع:كتاب جستجو در قرآن(انتشارات مشهور)
  +نوشته شده و ويرايشات وبلاگ گلستان معنوي قرآن

  نويسنده مطلب: رضاغلامرضايي


  برچسب‌ها: ,,,,