ابزار رايگان وبلاگ

وبلاگ گلستان معنوي قرآن - معماهاي قرآني از جزء سي ام

آخرين مطالب افزوده شده به وبلاگ


 • درباره سوره هاي قرآن
 • آداب تلاوت قرآن كريم
 • چهل حديث قرآني از ائمه
 • چگونگي نزول تدريجي قرآن كريم
 • «سلام» با تفكر در آيات قرآن
 • موضوع: | تاريخ ارسال: 1392/11/27

  معماهاي قرآني از جزء سي ام 


  همه ي سوره هاي جزء سي ام قرآن كريممكي هستند هستند به جز سه سوره ي«بينه» ، «نصر» ، «عاديات» كه مدني هستند و در مدينه نازل شده اند.

  و اما معماهاي قرآني جزء سي:

  1-فقط دو سوره از سوره هاي قرآن 40 آيه دارد. آن دو را نام ببريد.

  2-نام ديگر سوره ي تسائل است.آنرا نام ببريد.

  3-بيستمين سوره از سوره هاي سوگند قرآن كه با دو سوگند به روشنايي روز و شب آرام آرام بخش آغاز مي شود

  4-سوره اي از حزب آخر جزء آخر كه حرف پاياني اولين آيه با حرف پاياني آخرين آيه  مشترك اند

  5-نام ديگر اين سوره ايلاف است به معناي ايجاد الفت و محبت در دل انسانها . به نام اصلي سوره اشاره كنيد.

  6-اين سوره را سوره ي «دين» و يا «تكذيب» نيز مي گويند.زيرا در اين سوره سرنوشت و خصوصيات روحي كسانيكه دين خدا را تكذيب مي كنندبيان مي شود.نام اصلي اين سوره چيست؟

  7-اين  سوره را سوره ي امام حسين(ع) نيز مي نامند.

  8-نوزدهمين سوره اي است كه با سوگند آغاز ميشود و در سه آيه اول به سه پديده مهم از جهان آفرينش و آفريننده ي آنها سوگند ياد شده است.

  9-سوره اي است كه در سرآغاز آن به دو ميوه ي مفيد سوگند خورده مي شود.چه سوره اي است؟

  10-نام شب قدر در سوره ي قدر چند بار آمده است؟

  11-سرآغاز سوره هاي هفتگانه «قصار» است كه اين گروه كوچكترين سوره هاي قرآن را تشكيل مي هد كه از اين سوره ، تا پايان قرآن به اضافه سوره «حمد» را در بر دارد.

  12-درباره كدام سوره پيامبر اكرم(ص)فرمودند:«هر كس اين سوره را تلاوت كند به عدد هريك از كساني كه محمد و يارانش را استهزاء كردن ده حسنه به او داده مي شود.»


  13-كوچكترين سوره ي قرآن چه نام دارد و شامل چند آيه مي باشد؟

  14-بعد از دو سوره ي واقعه و سوره ي منافقون ، سومين سوره ي قرآن است كه با كلمه اذا آغاز مي شود.اين سوره را نام ببريد.

  15-چهارمين سوره اس است كه با اذا آغاز مي شود(بعد از سه سوره ي واقعه و منافقون و تكوير)آنرا نام ببريد.

  16-نام ديگر اين سوره «تطفيف» است.به نام اصلي آن اشاره كنيد.

  17-اين سوره را سوره ي پيامبران نيز گويند.آنرا نام ببريد.

  18-آخرين سوره اس است كه در مكه نازل شد.آنرا نام ببريد

  19-سوره اي از جزءسي ام قرآن را نام ببريد كه تعداد آيات آن با تعداد ركعات نماز واجب برابر است.

  20-در مورد كداميك از سوره هاي قرآن پيامبر فرمودند كه هر كس آنرا بخواند خداوند او را از خشم خود در قيامت در امان مي دارد؟

  21-در مورد كداميك از سوره هاي قرآن است كه پيامب اكرم فرمودند:«هركس آنرا تلاوت كند خداوند به تعداد ستاره اي كه در آسمن وجود دارد ده حسنه به او مي بخشد»؟

  «پاسخ معماها»

  منبع:كتاب معماهاي سوره ها ، انتشارات نبوغ
  كتاب «معماهاي سوره ها» بيانگر محتوا،معماي قرآني،نامگذاري سوره ها،آيات و مكان نزول،فضيلت سوره ها و... است

  نويسنده مطلب: رضاغلامرضايي


  برچسب‌ها: ,,,,,